Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Quảng Ninh - Nhà Thờ Trà Cổ

Mảnh đất Trà Cổ nhỏ bé, dân cư thưa thớt nhưng lại có một ngôi nhà thờ khá lớn, có kiến trúc đẹp. Nhà thờ được xây dựng từ những năm 1880. Trong chùa có một chuông cổ có từ 80 năm trước. Sau một thời gian bị hư hỏng, đến năm 1995

 

 Nhà thờ Trà Cổ

thì được sửa chữa lớn. Hàng trăm bức phù điêu được khôi phục, trả lại cho nhà thờ dáng vẻ cổ kính khi xưa. Nhà thờ là điểm tham quan nổi tiếng của vùng Trà Cổ, Móng Cái.