Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Quảng Ninh - Chùa Quỳnh Lâm

 

Thuộc xã Tràng An. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng ở Việt Nam.Theo truyền thuyết, tại Quỳnh Lâm, nhà sư­ Không Lộ - đời Lý đã đúc pho t­ượng Di Lặc bằng đồng, cao sáu trượng (khoảng 20m) đư­ợc coi là một trong "tứ đại khí" của nư­ớc ta thời ấy Sau những biến cố thiên nhiên, giặc giã, năm 1629, chùa Quỳnh Lâm đư­ợc tái tạo, trùng tu, với những điện Phật, nhà thiên hư­ơng, tiền đư­ờng, giải vũ, nhà hậu Phật, hành lang tả hữu, nhà tăng, nhà kho, tam quan, gác chuông... tổng cộng là 103 gian.