Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Khánh Hoà - Đền thờ Trần Quý Cáp

Vị trí: Đền thờ Trần Quý Cáp nằm bên cạnh cầu Sông Cạn, thuộc thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Ðặc điểm: Đền thờ Trần Quý Cáp được xây dựng trên phần đất tục danh là Gò Chết chém (gò này có tên từ khi cụ Trần Quý Cáp nằm xuống).

Trần Quý Cáp là nhà chí sĩ yêu nước của phong trào Duy Tân, đã anh dũng lãnh đạo nhân dân chống Pháp.