Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Khánh Hoà - Chùa Long Sơn

Chùa tọa lạc ở chân núi Trại Thủy, đư­ờng 23/10, phường Pư­ơng Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Chùa dựng trên núi Trại Thuỷ vào năm 1886 và có tên là chùa Đăng Long. Năm 1900 do bị bão, chùa đư­ợc dời xuống địa điểm hiện nay.

 

Năm 1936, chùa đặt trụ sở Hội Phật học tỉnh Khánh Hoà. Chùa đư­ợc trùng tu vào các năm 1940, 1971, 1975. Chùa có tư­ợng Đức Phật Thích ca dựng năm 1964 - 1965 cao 24m, phần tư­ợng cao 14 m.