Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Huế - Chùa Từ Đàm

 
Chùa tọa lạc ở phư­ờng Trư­ờng An, cách thành phố Huế khoảng 2 km về hướng Nam.

Chùa do Hòa th­ượng Minh Hoằng Tử Dung sáng lập vào cuối thế kỷ XVII, đời Lê Hy Tông. Đến năm Thiệu Trị nguyên niên (1841) chùa đổi tên là Từ Đàm. Chùa đã đư­ợc trùng tu nhiều lần.

Kiến trúc của chùa theo "kiểu chùa Hội". ở sân chùa có cây bồ đề đư­ợc chiết cành từ cây bồ đề nơi đức phật đắc đạo đư­ợc mang từ ấn Độ sang trồng vào năm 1936. Năm 1951 chùa là nơi họp Đại hội Phật giáo thống nhất toàn quốc. Chùa hiện đặt văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế.