Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hải Phòng - Đền Thờ Bà Lê Chân

Nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng, cách nhà hát thành phố chừng 600m về phía Tây - Nam.
Đền thờ bà Lê Chân, một nữ tư­ớng giỏi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trư­ng thế kỷ thứ I (40 - 43), người lập ra làng An Biên, tiền thân của thành phố Hải Phòng sau này.
Lúc đầu, đền là một miếu nhỏ. Năm 1919, toà Hậu cung của Đền được xây dựng, năm 1926 toà Tiền bái được xây dựng. Đây là một tổng thể di tích lịch sử gồm voi đá, ngựa đá, sập đá, bia đá và các toà kiến trúc.