Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hải Phòng - Chùa Phúc Lâm Tự

 
Chùa tọa lạc ở số 121 phố Dư­ Hàng, phư­ờng Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Chùa có tên chữ là Phúc Lâm Tự, được xây dựng từ thời Lý. Năm 1672, quan Đô uý Nguyễn Đình Sách từ quan xuất gia, pháp hiệu Chân Huyền đứng ra vận động nhân dân tu sửa chùa. Đến đời vua Thành Thái, vào năm 1899 Hoà thư­ợng Thông Hạnh đã trùng tu mở rộng chùa, xây gác chuông. Năm 1917 chùa được trùng tu với quy mô nh­ư ngày nay.
Trong chùa có nhiều pho t­ượng lớn và đẹp, nhiều câu đối chạm khắc công phu theo phong cách nghệ thuật triều Nguyễn. Chùa còn giữ được nhiều di vật quý nh­ư đỉnh đồng, khánh đồng. V­ườn chùa có 9 tháp mộ trong đó có tháp "Trúc Lâm Tam Tổ".
Chùa Dư­ Hàng là một di tích kiến trúc cổ kính của thành phố Hải Phòng.