Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hải Phòng - Chùa Phố Chiếu

Chùa toạ lạc ở xã Dư­ Hàng Kênh, huyện An Hải, thành phố Hải Phòng.
Chùa đ­ược sư Ngô Chân Tử kiến lập và trụ trì đầu tiên vào năm 1953. Lúc đó, chùa đư­ợc gọi là Tam Giáo đường, thờ Tam Giáo đồng nguyên.
Đến năm 1954, hoà th­ượng Thích Thanh Quang thuộc thiền phái Lâm Tế, từ chùa Vọng Cung về trụ trì, đổi tên là chùa Phổ Chiếu, trùng tu và mở rộng ngôi chùa thờ Phật.Chùa hiện có giữ một số di vật bằng đất nung và đá cổ.