Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Tây - Đình Tây Đằng

Vị trí: Đình Tây Đằng thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

Đặc điểm: Đây là ngôi đình to và đẹp, nổi tiếng trên địa phận huyện Ba Vì.

Ðình Tây Ðằng được dựng vào khoảng cuối thế kỷ 16, gồm 5 gian 4 mái và 48 cột lớn nhỏ. Các đầu đao đều uốn cong có gắn long, li, quy, phượng bằng đất nung màu gan trâu. Xà, đấu, kèo, cốn đều có chạm khắc. Các hình chạm khắc rồng đều mang phong cách rồng đời Trần, chim phượng được chạm theo lối phượng múa xoè cả hai cánh…

Nét độc đáo ở đền Tây Ðằng còn được thể hiện qua những bức chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc mà đề tài thiên về hoạt động của con người trong làng xã Việt Nam thế kỷ 16 như bơi thuyền, đốn củi, uống rượu, gánh con, múa hát...Ngoài giá trị về mặt kiến trúc chạm gỗ đặc sắc, đình Tây Ðằng còn là nơi thờ Tản Viên - Sơn Tinh một nhân vật anh hùng theo truyền thuyết đã chế ngự được thiên nhiên, được dân chúng suy tôn là bậc thánh, nên có rất nhiều người lui tới viếng thăm.