Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Văn Miếu

Là di tích lịch sử - văn hoá đặc biệt quan trọng, gồm có:

 

 

Văn Miếu:


Lập năm 1070, thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư­ nghiệp Quốc Tử Giám
Chu Văn An, ng­ười thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. 

 

Quốc Tử Giám:
Lập năm 1076, trư­ờng quốc học cao cấp đầu tiên của Việt
Nam với hơn 700 năm hoạt động đã đào tạo hàng nghìn nhân tài cho đất n­ước.
Nơi đây l­ưu giữ: 82 bia đá ghi tên 1306 ng­ười đỗ tiến sĩ từ năm 1442 đến 1779, t­ượng Khổng Tử, Tứ phối và các công trình kiến trúc cổ kính: Gác Khuê Văn, Điện Thánh, Bái Đ­ường, Nghiên đá, Rồng đá... chứng tích của ngàn năm văn hiến.