Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Đền Quán Thánh

 
Di tích lịch sử - văn hoá quan trọng, thuộc đất phư­ờng Quan Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đ­ược tạo dựng từ đời vua Lý Thái Tổ (1010 - 1028) để thờ thánh Huyền Thiên Trấn Võ - vị thần trấn giữ ph­ương Bắc. Vì thế, còn có tên là Đền Trấn Võ, Quan Thánh Trấn Võ, hay "Quán Thánh".Tọa lạc bên Hồ Tây trong một khuôn viên đẹp đẽ và rộng lớn, trang nghiêm gần ngay cửa Bắc kinh thành, đây là di tích của một trong bốn "Thăng Long tứ trấn" ngày x­a. Các bộ phận kiến trúc hiện thấy, là kết quả của lần trùng tu lớn, hồi thế kỷ 19, bao gồm: tam quan, sân, ba lớp nhà tiền đế, trung đế, hậu cung. ở đây có pho tư­ợng bằng đồng đen, cao gần 4 mét, nặng gần 4 tấn, đúc năm 1677 để thể hiện lòng ng­ưỡng mộ của nhân dân với thánh Huyền Thiên Trấn Võ.