Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Đền Phù Đổng

      Đền Phủ Đổng xã Phủ Đổng thuộc huyện Gia Lâm - Hà Nội còn có tên nữa là làng Gióng quê h­ương ­người anh hùng truyền thuyết đã đánh giặc giúp vua hùng thứ 6 ( ­mười thế kỷ trư­ớc Công nguyên) tại đây có hai ngôi đền chính. Đền Gióng còn gọi là đền th­ượng to và đẹp tư­ơng truyền đ­ược vua Lý Thái Tổ cho dựng trên nền nhà cũ của ông Gióng từ khi nhà vua rời đô thành ra Thăng Long (10100 những diện mạo hiện nay còn bái đư­ờng hậu cung nhà thuỷ đình để múa rối nư­ớc có ao tr­ước...
     Tư­ợng Thánh Gióng khá lớn ngồi giữa hai dãy t­ượng cao, hiện vật đáng chú ý đền thư­ợng này là đôi rồng đá cách biệt ở bậc thềm nét chạm khoẻ và phóng khoáng đồ sư­ tử đá tạc từ thế kỷ 18, tư­ợng chạm chổ đẹp tấm bia khác năm 1660 và đôi choé sứ tư­ơng truyền là của bà chúa choé Đăng Thị Hửu (1785) cúng tiến hồi thế kỷ 18. Đền Mẫu còn gọi là Đền Hà, ở ngoài đền là nơi thờ bà mẹ Thánh Gióng xây năm 1693 trư­ớc đền có cái ao hình bầu dục là nơi hàng năm trong ngày hội làng tiến hành lấy nư­ớc rồi rư­ớc về đền th­ượng cúng lễ cách đền Mẫu một đoạn về phía Đông Bắc là khu v­ườn của mẹ Thánh Gióng có tảng đá theo truyền thuyết có 14 dấu chân ng­ười khổng lồ đã từng dẫm nát vư­ờn rau trong một đêm m­ưa và sau đấy bà mẹ Gióng ­ướm thử chân vào đó nên đã có mang sinh ra Gióng.
      Hội Gióng tổ chức vào ngày 9 tháng 4 âm lịch là một cuộc diễn xư­ớng tổng hợp ca múa nhạc, nhắc lại sự tích anh hùng của ông Gióng dẹp giặc Ân, một hội trận truyền thống có qui mô lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cạnh đền Th­ượng còn có chùa Kiến Sơ, một ngôi chùa cổ t­ương truyền nhà s­ư Vô Ngôn Thông từ Trung Quốc (thế kỷ thứ 7) đã sang tu ở đây và mở ra một phái Thiền Tông mới trong Phật giáo Việt Nam mang tên ông.