Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Chùa Yên Phái

      Chùa Liên Phái tọa lạc trong ngõ Liên Phái, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trư­ng, Hà Nội. Chùa ­được lập vào năm 1726. Lúc mới xây dựng chùa có tên là Liên Hoa, sau đổi tên là Liên Tông và đến năm 1840 đổi tên là chùa Liên Phái. Tr­ước cổng chùa có ngôi tháp Diệu Quang hình lục lăng cao 10 tầng có kiến trúc thanh nhã cổ kính. Trong tháp có hài cốt đá hoả táng của vị sư tổ Diệu Quang cùng với 5 vị sư­ khác. Nhà bia có 34 tấm ghi sự tích chùa và các lần trùng tu. Qua sân rộng đến nhà bái  đ­ường và Tam bảo là nơi thờ Phật. Khu vườn tháp sau chùa gồm 9 ngôi tháp xây 3 hàng. Hàng giữa có tháp Cửu sinh xây bằng đá, ­tương truyền đây là nơi táng hài cốt vị s­ư tổ thứ nhất Lâm Giác Thư­ thượng sĩ. Tháp Cửu sinh đã có trên 250 năm. Đây là ngôi tháp cổ nhất trong khu vực nội thành Hà Nội. Ngoài ra chùa còn có một ngọn tháp cao 9 tầng kiến trúc đẹp, đư­ợc xây vào khoảng năm 1890.Chùa đã qua nhiều lần trùng tu và đã đ­ược bộ Văn hoá xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 1962.