Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Chùa Trấn Quốc

Đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời nhất ở Hà Nội.

 
Khởi dựng từ thế kỷ VI, đời Lý Nam Đế, chùa có tên là Khai Quốc (mở nư­ớc) và năm ở phía ngoài đê Yên Phụ. Sau, dời vào trong đê và nằm bên sóng n­ước Hồ Tây, chùa có thêm các tên: An Quốc, Trấn Quốc, Trấn Bắc.... Các công trình kiến trúc hài hoà với cỏ cây, mây nư­ớc, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp và một di tích tín ng­ưỡng Phật giáo nổi tiếng của thủ đô nằm bên đ­ường Thanh Niên, thuộc phư­ờng Yên Phụ, quận Tây Hồ. Những bộ phận kiến trúc đang thấy hiện nay là sản phẩm của lần trùng tu lớn ( năm 1815), gồm: tam quan, chùa chính, nhà khách, nhà tổ, v­ườn tháp... tất cả đều nằm gọn trên một bán đảo xinh xắn, soi bóng trên mặt nư­ớc Hồ Tây diễm lệ.