Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Chùa Quán Sứ

 
 

Chùa x­a nằm trên đất thôn An Tập, huyện Thọ xương, trên lối ra vào hoàng thành Thăng Long, mạn cửa Nam. Nguyên đây là ngôi chùa thờ Phật, nhỏ nhắn, nằm bên "Quán Sứ" - nơi đón tiếp các sứ thần n­ước ngoài, đư­ợc triều đình Lê sơ tạo dựng từ thế kỷ 15. Năm 1934, chùa là Hội quán của Phật giáo Bắc kỳ.

Từ năm 1942, chùa đư­ợc nhiều lần mở mang với qui mô kiến trúc rộng lớn, khang trang, và trở thành trụ sở Trung ư­ơng Hội Phật giáo Việt Nam, với địa chỉ: 73 phố Quán Sứ, ph­ường Trần H­ưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.