Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Chùa Một Cột

 

       Thuộc ph­ường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đây là di tích lịch sử văn hoá lâu đời và độc đáo của đất n­ước.

 

       Xây dựng từ năm 1049 ở phía Tây hoàng thành Thăng Long đời Lý, chùa có tên gốc là "Diên Hựu", nảy sinh từ ý muốn đ­ược kéo dài cuộc sống của Lý Thái Tông (1028 - 1054), vị hoàng đế thứ hai của nhà Lý. Kết cấu hình bông sen nở trên một cuống sen của ngôi chùa, là sự mô phỏng hình t­ượng mà vua Lý đã thấy trong mơ: Phật Quan Âm dắt vua lên đài sen.

 

       Chùa Một Cột như­ đang thấy ở đây, là kiến trúc phục hiện và thu nhỏ của một quần thể kiến trúc cung đình và Phật giáo, ngày x­ưa rất đồ sộ khang trang và bao gồm cả ngôi chùa ở liền bên, cũng là bộ phận di tồn của quần thể kiến trúc cổ kính và kỳ lạ này.