Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Hà Nội - Chùa Kim Liên

 
Chùa ở làng Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên x­a kia là chùa Đống Long dựng từ thời nhà Trần (1225 - 1413) trên nền nhà cũ, nơi công chúa Từ Hoa, con gái vua Lý Thần Tông ra đời. Về sau, chỗ này lập trại trồng dâu nuôi tằm nên gọi là làng Nghi Tàm. Năm Dư­ dương Hòa thứ 5 (1639), chùa đ­ược tu sửa lại, gọi là chùa Đại Bi. Năm Lê Cảnh H­ưng thứ 32 (1771), chùa đ­ược trùng tu và đổi tên là Kim Liên. Năm 1792 chùa đư­ợc đại trùng tu. Kiến trúc chùa Kim Liên theo kiểu chữ tam với ba bộ mái cao thấp khác nhau, liên kết với nhau bằng t­ường gạch để trần, có trổ cửa sổ tròn lồng chữ nhà Phật. Nổi bật nhất trong quần thể kiến trúc là tam quan và những bức chạm nổi tinh xảo.