Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Đồng Nai - Chùa Bửu Phong

 

      Chùa Bửu Phong nằm ở trên núi Bửu Long, thuộc xã Tân Bửu, tỉnh Đồng Nai, cách thành phố Biên Hoà 6 km. Bửu Long là ngọn núi thấp, qua 99 bậc đá là lên tới chùa.
Chùa được xây dựng vào thế kỷ XVII. Lúc đầu chùa chỉ là thảo am nhỏ sau do Thiền s­ư Pháp Thông xây cất tôn nghiêm. Chùa được trùng tu mở rộng vào năm 1829 và các năm gần đây. Khách thập ph­ương th­ường đến thăm chùa, bởi đây là ngôi cổ tự rêu phong cổ kính có những pho tư­ợng với những nét điêu khắc đặc biệt Á Đông.