Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Đăk Lăk - Nhà Mồ Tây Nguyên

       Theo phong tục tang lễ của người Tây Nguyên, sau khi chôn cất người mới chết, người ta làm ngay một chòi nhỏ sơ sài trên nấm mộ để che m­a che nắng cho người đã khuất. Trong chòi th­ường đặt một số đồ dùng của người đã khuất. Rồi sau một hoặc hai, ba năm, gia đình người chết phá đi, dựng một nhà mồ đẹp và trang trí t­ượng gỗ bên trong, có hàng rào xung quanh nhà. Lệ phá chòi, dựng nhà    đư­ợc làm vào mùa xuân (mùa khô) và được coi như một lễ hội (lễ bỏ mả). Mọi người tập trung ngoài nghĩa địa cùng với r­ượu, thịt và các đồ cúng lễ với ý nghĩa cùng hư­ởng thụ với người đã khuất.