Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Đà Nẵng - Chùa Phổ Đà

Chùa Phổ Đà

 Tọa lạc tại 332 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, được khởi dựng vào năm 1927. Tổ khai sơn là Hòa thượng Thích Tôn Thắng.  Chùa được trùng tu vào các năm: 1937, 1945, 1983. Hệ phái gốc: chính tông Phật giáo. Chùa Phổ Đà được xây dựng theo

 
hình chữ "Khẩu", bao gồm chánh điện, hai bên là nhà khách, nhà thiền và giảng đường. Trong chánh điện thờ 3 tượng Phật bằng đồng được đúc vào năm 1947. Sân trước chánh điện rộng 500 m2 (4,500 square ft), giữa có hồ rộng hình bầu dục, giữa hồ là tượng Quan Thế Âm cao hơn 3 m (9 ft) đứng trên hòn non bộ lớn. Phổ Đà là một ngôi chùa nổi tiếng vì đây là nơi đào tạo Tăng ni của tỉnh hơn 3 thập kỷ qua. Trước có tên là chi nhánh Phật học viện trung phần. Năm 1961 đổi tên là chùa Phổ Đà. Hiện nay chùa là nơi đặt trường cơ bản Phật học của khu vực Quảng
Nam - Đà Nẵng.