Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Cần Thơ - Chùa Phật Học

Chùa tọa lạc ở số 11 đại lộ Hòa Bình, thành phố Cần Thơ. Chùa trước đây là trụ sở của hội Phật học Nam Việt tỉnh Cần Thơ. Chùa được xây dựng vào năm 1961 tại khu trung tâm thành phố Cần Thơ, chánh điện được bài trí trang nghiêm. Chùa là nơi qui tụ đông đảo Phật tử đến sinh hoạt và nghe giảng pháp cùng nhiều đoàn khách trong nước, nước ngoài tham quan, chiêm bái. Chùa đã được trùng tu nhiều lần.