Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bắc Ninh - Chùa Phật Tích

Chùa còn được gọi là Vạn Phúc, toạ lạc trên s­ườn núi Phật Tích, xã Phư­ợng Hoàng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chùa được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ VII-X. Chùa được hoàn chỉnh vào triều Lý Thánh Tông (1057) và tu bổ khang trang vào năm 1686. Vào năm 1057 vua Lý Thánh Tông đã cho dựng cây tháp báu và đúc pho t­ượng phật mình vàng.

Chùa được xây dựng đại qui mô vào thế kỷ thứ XVII. Năm 1947 do chiến tranh, chùa bị phá huỷ hoàn toàn. Năm 1958, chùa được dựng lại sơ sài. Năm 1991 chùa được xây dựng dần theo qui mô kiến trúc cổ.

Hiện tại di vật của chùa còn lại là bức t­ượng Phật A-di-đà bằng đá, ngồi thiền định trên toà sen, cao 1,85 mét (tính cả bệ đá là cao 3 mét). Chân cột chùa chạm trổ hoa sen và dàn nhạc, các nghệ nhân chơi sáo, tiêu, nhị, đàn tranh, đàn bàu, trống cơm,...

Chùa Phật Tích x­a kia là nơi có nhiều nhà tu hành tu luyện. Theo sử sách để lại thì chùa Phật Tích chính là nơi Phật ngự.