Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bắc Ninh - Chùa Dâu

       Chùa Dâu còn có tên là Diên ứng, tọa lạc ở làng Dâu, xã Thanh Khư­ơng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.Đây là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, đ­ược khởi dựng vào đầu thế kỷ thứ III. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, chùa dâu đã là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng trong nước và ngoài nư­ớc. Từ cuối thế kỷ thứ IV, Thiền sư­ Tỳ-ni-đa-l­u-chi đã mở đạo tràng thuyết pháp tại chùa, lập nên thiền phái đầu tiên ở Việt Nam. 

       Chùa được ông Mạc Đĩnh Chi đứng ra dựng lại với qui mô lớn vào thế kỷ XIV và trùng tu nhiều lần ở các thế kỷ sau. Hiện nay ở sân chùa có tháp Hòa Phong 3 tầng cao khoảng 17m. Trong tháp có chuông lớn đúc dưới triều Cảnh Thịnh (1793), khánh lớn bằng đúc đồng năm Minh Mạng 18. Ngoài ra, còn có tượng bà Pháp Vân, tượng Kim Đồng và Ngọc Nữ.