Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chùa Thiên Thai

Chùa tọa lạc ở xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sát núi Chân Tiên, trên con đường đi vào chùa Long Hòa, dinh Bà Cố...

Chùa được Hòa thượng Thanh Kế - Huệ Đăng xây dựng vào năm 1909. Năm 1931, Hòa thượng Thanh Kế - Huệ Đăng thành lập Thiên Thai Thiền giáo tông,

 

 Chùa Thiên Thai

 Liên Hữu hội và cho xuất bản tạp chí Bát Nhã Âm. Điện Phật được bố trí 4 mặt chung quanh một cột đá. Mặt chính có tôn trí xá-lợi đức Phật. Trước chùa có khu tháp Thiên Bửu mới được xây dựng qui mô. Mặt chính có tôn trí xá - lợi đức Phật.