Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chùa Long Hòa

Chùa thường được gọi là chùa Phật, tọa lạc ở số 12/6B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chùa do Thiền sư Liễu Huệ khai sơn vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Kiến trúc chùa ngày nay do Thiền sư Huệ Đăng cho trùng

 

 Chùa Long Hòa

kiến vào năm 1929. Ở điện Phật có nhiều pho tượng cổ: tượng đức Phật Di-đà bằng đồng cao 0,75m, tượng Bồ-tát Quan Thế Âm, Thế Chí bằng gỗ cao 0,80m, tượng Tổ Đạt-ma bằng đất nung cao 0,60m, bộ tượng Thập bát La-hán bằng đất nung cao 0,67m ... Đây là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở vùng Bà Rịa xưa nay.