Sách » Việt Nam » Đình - đền - chùa

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chùa Hải Vân

Chùa tọa lạc ở đường Hạ Long, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chùa được Sư bà Thích nữ Như Thanh khai sơn vào năm 1966. Sư bà tiếp tục cho trùng tu, mở rộng ngôi chùa vào các năm 1969, 1972, 1974. Ngôi Quan

 
Âm bảo điện được xây dựng năm 1990 và hoàn thành năm 1992, được coi là lớn nhất của Phật giáo Việt Nam ngày nay.. Du khách lên chùa qua lối đi bộ, hoặc bằng xe theo lối đư­ờng cho xe chạy, đều được. Điều đặc biệt khác với các chùa mà chúng ta đã thư­ờng gặp là ở đây ngay từ bậc cổng đầu tiên đã thấy các hàng chữ, các bài thơ đư­ợc đắp nổi rất công phu, cầu kì tỷ mỉ trên các vách tư­ờng.