Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

TPHCM - Bảo Tàng Lịch Sử

 
Bảo tàng lịch sử Việt Nam TP. Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1929, tiền thân của nó là Viện Bảo tàng Blanchard de la Brosse. Từ 1929 đến 1956 trưng bày chủ yếu về mỹ thuật cổ của một số nước Châu Á. Từ 1956 đến 1975 là Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn.
Sau năm 1975 Bảo tàng mở rộng thêm diện tích và trở thành Bảo tàng Lịch sử Dân tộc như­ hiện nay.
Bảo tàng có hai phần trưng bày:

Phần 1: Trưng bày lịch sử Việt Nam từ khi có dấu vết con ngư­ời (cách đây khoảng 300.000 năm) đến năm 1930 khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gồm các phòng:

  • Thời kỳ Nguyên thủy ở Việt Nam.
  • Thời kỳ Hùng V­ương dựng nước.
  • Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc (thế kỷ I - X).
  • Thời Lý (thế kỷ XI - XIII).
  • Thời Trần (thế kỷ XIII - XIV).
  • Thời Lê (thế kỷ XV - XVII).
  • Thời Tây Sơn (thế kỷ XVIII - đầu XIX).
  • Thời Nguyễn (thế kỷ XIX - giữa XX).

Phần 2: Tr­ưng bày một số chuyên đề mang đặc tr­ưng của khu vực phía Nam như­: văn hoá Óc Eo; văn hoá cổ Đồng bằng sông Cửu Long, nghệ thuật Chăm pa; Bến Nghé Sài Gòn, thành phần các dân tộc Việt Nam, gốm cổ một số nước Châu Á. Ngoài hệ thống tr­ưng bày, Bảo tàng còn một hệ thống kho bảo quản hiện vật với số l­ượng và loại hình phong phú.