Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

TPHCM - Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Vị trí: Số 2, đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc điểm: Công trình này được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, do kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Trước năm 1975 là trường Cao đẳng Quốc Phòng của chính quyền Sài Gòn. Sau năm 1975 là bảo tàng, ghi lại những chiến công của quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thành lập từ năm 1986, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng Quân khu 7) trưng bày nhiều bộ sưu tập, hiện vật độc đáo, quý giá thể hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từ chiến dịch đường 14 - Phước Long, chiến dịch Tây Nguyên-Huế-Đà Nẵng đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 2003, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã đầu tư để nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang, trưng bày mới lại bảo tàng. Nội dung trưng bày gồm: Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh; Sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn (30/4/1975), Điện ảnh Quân giải phóng (B2).