Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Quảng Ninh - Miếu Vua Bà

Miếu Vua Bà thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, được Bộ Văn Hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cùng với đền Trần Hưng Ðạo số 100 VH/QÐ ngày 21/01/1990 bổ sung cho di tích bãi cọc Bạch Ðằng. Miếu được xây dựng từ thời Trần trên doi đất cổ, ngay cạnh bến đò cũ ngày xưa và đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Tương truyền rằng trong khi đi thị sát địa hình chuẩn bị chiến trường, Trần Hưng Ðạo đi qua bến đò gặp bà cụ bán hàng và hỏi, bà đã cung cấp cho Trần Hưng Ðạo lịch triều con nước, địa thế dòng sông và bà đã mách dùng chiến thuật hoả công để đánh giặc. Sau khi thắng trận, Trần Hưng Ðạo đã quay lại bến đò tìm bà cụ bán hàng nước thì không thấy nữa, ông đã xin vua Trần phong sắc cho bà là "Vua Bà" và lập đền thờ tại đây. Lễ hội đền Trần Hưng Ðạo, miếu Vua Bà được diễn ra vào ngày 8/3 âm lịch hàng năm cùng với bãi cọc Bạch Ðằng, đình Yên Giang, đền Trung Cốc và đình Trung Bản  nhân kỷ niệm chiến thắng Bạch Ðằng lịch sử 1288.