Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Quảng Ninh - Đền và Lăng Mộ nhà Trần

Ðền và lăng mộ nhà Trần thuộc xã An Sinh, huyện Ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh, nằm rải rác trong một khu đất rộng có bán kính 20 km để thờ "Bát vị Hoàng Ðế" thời Trần. Ðây là một trong những công trình tưởng niệm có giá trị lớn trong lịch sử nước ta và đã được Bộ Văn hoá Thông tin ra quyết định công nhận là di tích lịch sử (số 313 VH/QÐ ngày 28 tháng 4 năm 1962). Ðền và Lăng mộ nhà Trần được xây dựng trong nhiều thời gian ở thời Trần, được trùng tu vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn bao gồm một đền 8 lăng mộ. Cụ thể là: khu đền Sinh thuộc thôn Nghĩa Hưng là nơi thờ chung 8 vị Vua Trần và lăng mộ của Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Giản Ðịnh Ðế. Lăng mộ Trần Anh Tông ở khu trại Lốc, lăng Trần Minh Tông ở khu Khe Gạch, lăng Trần Hiến Tông ở khu Ao Bèo, lăng Trần Dụ Tông ở khu Ðống Tròn, lăng Trần Nghệ Tông ở khu Khe Nghệ. ngoài việc xây dựng điện miếu ở mỗi lăng làm nơi thờ cúng, triều đình còn cho xây dựng ở khu đền Sinh nhiều toà điện miếu lớn để làm nơi tế lễ bái yết và cát cử các quan về trông coi cẩn thận. Toàn bộ khu vực này trở thành thánh địa tôn nghiêm qua các triều Trần, Lê, Nguyễn. Trải qua thời gian và thăng trầm của lịch sử, khu vực này đã bị hư hỏng nặng. Ngày nay với ý thức và lòng tự hào dân tộc nên khu đền Sinh và các lăng mộ nhà Trần đang dần được quan tâm phục hồi đúng với tầm cỡ của nó để bảo tồn và phát huy một di sản văn hoá quý báu của dân tộc và góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.