Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Quảng Ninh - Đền Trần Hưng Đạo

Ðền Trần Hưng Ðạo được toạ lạc trên doi đất cổ, bên bờ sông Bạch Ðằng thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp bằng công nhận là di tích lịch sử cùng với Miếu Vua Bà số 100 VH/QÐ ngày 21/1/1990 bổ sung cho di tích Bãi cọc Bạch Ðằng. Ðền Trần Hưng Ðạo trước đây được xây dựng ở khu hậu đồng, cách đền ngày nay gần 1.000m về hướng đông, năm 1936 mới chuyển về cạnh miếu Vua Bà ở vị trí hiện nay. Ðền được xây dựng ngay trên mảnh đất diễn ra trận đại thắng Bạch Ðằng năm 1288 mà những cọc gỗ dưới đầm Yên Giang là một minh chứng. Ðền kiến trúc theo kiểu chữ Ðinh (J) gồm 3 gian tiền đường, 2 gian bái đường và 1 gian hậu cung. Hiện vật còn giữ lại trong đền là một số câu đối ca ngợi công lao to lớn của Trần Hưng Ðạo đối với giang sơn đất Việt, 1 bộ kiệu bát cồng được chạm trổ điêu khắc tỉ mỉ và 4 đạo sắc của các vua triều Nguyễn phong cho các chủ thân đền Trần Hưng Ðạo. Lễ hội đền Trần Hưng Ðạo - Miếu Vua Bà diễn ra vào ngày 8/3 âm lịch hàng năm.