Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Lạng Sơn - Di tích chùa Tam Giáo, Động Nhị Thanh

Di tích chùa Tam Giáo, Động Nhị Thanh

Di tích Chùa Tam Giáo - Động Nhị Thanh (Lạng Sơn) gắn với danh nhân Ngô Thì Sĩ khi ông được cử làm quan Đốc trấn Lạng Sơn từ năm 1777 đến 1780. Trong thời gian ngắn ngủi này, ngoài việc phát triển các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, ông đã có công phát hiện và tôn tạo 8 cảnh đẹp, trong đó có Chùa Tam Giáo, Động Nhị Thanh.

 Động Nhị Thanh ở bên dưới Chùa Tam Giáo là hang đá tự nhiên, từ cửa trước đến cửa sau dài 500m. Tương truyền Động Nhị Thanh là nơi ông thường cùng bạn bè đến làm thơ. Tại cửa động ông cho xây đình duyệt quân, có suối Thụ Phúc chảy từ cửa động ra ao Nhất Bích. Điều quý giá ở di tích này là hệ thống văn bia tạc trên vách đá của các văn nhân, quan lại qua các thời kỳ lưu lại nơi đây.

 Lễ hội Khu di tích Nhị Thanh - Chùa Tam Giáo diễn ra vào ngày 15 - 17/01 hằng năm, với nhiều nghi lễ tập tục truyền thống đặc sắc của nhân dân xứ  Lạng. Nằm trong Khu di tích này, Chùa Tam Giáo - Động Nhị Thanh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích văn hóa từ năm 1962.