Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Huế - Di tích Lưu niệm Danh nhân

Di tích Lưu niệm Danh nhân

 Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu:

Phan Bội Châu là nhà yêu nước, nhà tư tưởng, đồng thời là nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường giải phóng dân tộc, năm 1925 Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Thượng Hải (Trung Quốc) lén lút đưa về Hà Nội. Trước áp lực phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước, thực dân Pháp buộc phải ân xá, đưa về giam lỏng ở Huế. 15 năm ở Huế (1925-1940), tên tuổi, con người và hoạt động của Phan Bội Châu đã cổ vũ rất lớn tinh thần đấu tranh yêu nước của quần chúng nhân dân. Hình ảnh “Ông Già Bến Ngự” gắn liền với những di tích lịch sử văn hóa liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Phan Bội Châu: Ngôi nhà tranh dốc Bến Ngự, nhà thờ, lăng mộ và nghĩa địa mang tên Phan Bội Châu và một số di tích liên quan khác. Nhà bia thờ Ấu Triệu Lê Thị Đàn, lăng mộ Tăng Bạt Hổ, dãy bia con Ky, con Vá... Hệ thống di tích này ngày càng được bảo tồn và phát huy tác dụng.

Thành phố Huế nơi Phan Bội Châu đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường vận động cứu nước và cũng là nơi nhà chí sĩ đã sống qua những năm tháng cuối đời. Trải qua bao biến đổi, nhưng các di tích lưu niệm Phan Bội Châu được bảo tồn và phát huy ở Huế đã có những giá trị rất lớn về mặt lịch sử, văn hóa và là một di sản vô cùng quý giá đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân quốc gia năm 1990.