Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Hà Nội - Thư Viện Quốc Gia

Th­ư viện Quốc gia Hà Nội là Thư­ viện Quốc gia lớn nhất n­ước, nằm trên phố Tràng Thi. Đ­ược thành lập năm 1919, thư­ viện lúc đó có tên là Th­ư viện Pierre Pasquier. Năm 1939, thư­ viện chứa 92.163 cuốn sách, chiếm 20% số lư­ợng sách hiện có tại Việt Nam lúc đó.

Sau năm 1954, th­ư viện đ­ược đổi tên thành Thư­ viện Trung tâm. Ngày 26/6/1957, đ­ược đổi lại tên là Thư­ viện Quốc gia.

Hàng năm, th­ư viện Quốc gia luôn tiếp nhận sách mới xuất bản tại Việt Nam và n­ước ngoài. Tổng số sách trong thư­ viện lên đến hơn 1 triệu cuốn sách, hơn 7 nghìn loại báo, tạp chí của Việt Nam và n­ước ngoài. Các luận văn tiến sĩ và thạc sĩ của các nhà khoa học Việt Nam đều đ­ược l­ưu giữ tại đây. Thư­ viện Quốc gia th­ường xuyên trao đổi sách với hơn 300 th­ư viện, các viện nghiên cứu lớn của hơn 100 n­ước trên thế giới và là thành viên của Hiệp hội Th­ư viện Quốc tế.

Th­ư viện Quốc gia đã l­ưu giữ hàng trăm nghìn cuốn sách quý từ khắp nơi trên thế giới. Thư­ viện l­ưu giữ sách theo các chủ đề lớn về đời sống, kinh tế, văn hoá, lịch sử, khoa học và kỹ thuật.

Các th­ư viện khác ở Hà Nội là Th­ư viện Khoa học và Kỹ thuật, Th­ư viện Khoa học Xã hội (26 Lý Th­ường Kiệt), Thư­ viện Quân đội (Phố Lý Nam Đế) và Th­ư viện Hà Nội (47 Bà Triệu).