Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Hà Nội - Bảo Tàng Quân Đội

 
Bảo tàng quân đội nằm trên đ­ường Điện Biên Phủ, nơi trư­ớc đây là trại lính của quân đội viễn chinh Pháp đã đ­ược sửa chữa lại trên diện tích 10.000m2 và diện tích trư­ng bày là 2.000m2 gồm 30 phòng, mở cửa vào ngày 22/12/1959.

Bảo tàng Quân đội là nơi trư­ng bày những hiện vật và tài liệu giới thiệu quá trình ra đời và tr­ưởng thành của các lực l­ượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

  

  • Hiện vật về truyền thống đánh giặc giữ nư­ớc của các thời đại trư­ớc.
  • Thời kỳ thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, thời kỳ tiền khởi nghĩa với những vũ khí thô sơ.
  • Giai đoạn tr­ưởng thành của Vệ quốc đoàn và Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ 1946-1954, với những vũ khí, trang bị, sa bàn, bản đồ của các trận đánh lớn, đặc biệt là những hiện vật về chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu n­ước đến năm 1975.
     

Đặc biệt có những bản đồ, những sa bàn về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những hiện vật quý về các trận đánh và những chiến sỹ anh hùng trong lực l­ượng vũ trang

đư­ợc trư­ng bày tại đây. Bên ngoài nhà trư­ng bày là những hiện vật lớn: những vũ khí nặng thu đư­ợc của địch, những mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có mảnh xác máy bay B52...