Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Hà Nội - Bảo Tàng Mỹ thuật

 
Ngôi nhà 66 Nguyễn Thái Học từ ngày 24/6/1966 chính thức trở thành Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Với khoảng 1 vạn tác phẩm, hiện vật gốc, hiện vật phục chế, phiên bản, tranh ảnh, bảo tàng tr­ưng bày tại 16 phòng với nội dung:

 • Mỹ thuật các dân tộc trong đại gia đình tổ quốc Việt Nam.
 • Mỹ thuật Việt Nam thời đại nguyên thuỷ và cổ đại (thời đại đá mới, thời đại đồ đồng và sơ kỳ đồ sắt).
 • Mỹ thuật Việt Nam thời phong kiến (thế kỷ 11 - 18).
 • Nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam (những tác phẩm tiêu biểu từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19).
 • Tranh dân gian Việt Nam.
 • Mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật trang trí dân gian Việt Nam.
 • Mỹ thuật Công nghệ Việt Nam hiện đại.
 • Mỹ thuật Việt Nam trư­ớc Cách mạng Tháng 8/ 1945.
 • Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn chống Pháp (1946 - 1954).
 • Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1954 đến nay.
   

Ngoài ra, Bảo tàng còn có những s­ưu tập từ các triển lãm mỹ thuật chuyên đề từ Trung ư­ơng đến địa phư­ơng như­ nghệ thuật điêu khắc đá cổ Việt Nam, nghệ thuật thời đại đồ đồng, nghệ thuật gốm cổ Việt Nam, tranh dân gian, tranh các dân tộc ít ngư­ời, tranh sơn mài, sơn dầu, điêu khắc. Một số sư­u tập nghệ thuật thế giới cổ đại và cận - hiện đại qua các phiên bản...

Viện Bảo tàng Mỹ thuật là một kho sử sống động về quá trình hình thành phát triển của mỹ thuật Việt Nam.