Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Đà Nẵng - Bảo tàng Khu 5

Vị trí: Số 01 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng

Đặc điểm:

Bảo tàng Khu 5 được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 7/1/1982 với diện tích trưng bày 8.819m². Năm 1995, Bảo tàng Khu 5 được Nhà nước xếp hạng là Bảo tàng Quốc gia hạng hai. Bảo tàng gồm 2 phần:         

Giờ mở cửa:

Mở cửa các ngày trong tuần:

Sáng: 7:30 đến 11:00

Chiều: 13:30 đến 16:00

Khu trưng bày ngoài trời rộng 5.451m²

Có các vũ khí thể khối lớn như: máy bay, xe tăng, xe bọc thép, các pháo từ 75mm đến 175mm..., các loại vũ khí của quân đội Pháp, Mỹ bị bộ đội Khu 5 thu được và sử dụng đánh địch trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

12 phòng trưng bày bên trong rộng 3.368m²

Trưng bày hàng ngàn hình ảnh, hiện vật về sự ra đời, chiến đấu và chiến thắng của các lực lượng vũ trang Khu 5 trong 56 năm qua (1945-2001). Đặc biệt có nhiều hình ảnh, hiện vật quý hiếm được trưng bày thể hiện sự sáng tạo, độc đáo, hiệu quả của sức mạnh chiến tranh nhân dân địa phương Khu 5 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.