Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Đà Nẵng - Bảo tàng Hồ Chí Minh

Vị trí: Số 01 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng.

Đặc điểm:

Giờ mở cửa:

Mở cửa các ngày trong tuần:

Sáng: 7:30 đến 11:00

Chiều: 13:30 đến 16:00

Bảo tàng Hồ Chí Minh gồm 2 phần:

Khu mô hình nhà sàn Hồ Chí Minh       

Năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày 12/9/1976 thể theo nguyện vọng và tình cảm của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ kính yêu, mô hình nhà sàn được xây dựng theo đúng tỉ lệ 1/1 (giống như nhà sàn Hồ Chí Minh ở Hà Nội) tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Bên ngoài là vườn cây, ao cá... tạo nên một khuôn viên thoáng mát, đẹp, thu hút nhiều du khách khi đến thăm thành phố.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Có 4 phòng trưng bày, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh.

Đặc biệt Bảo tàng có trưng bày nhiều hiện vật quý hiếm thể hiện tấm lòng son sắt, thuỷ chung của đồng bào, cán bộ và chiến sĩ Khu 5 đối với Bác Hồ và tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đồng bào, chiến sĩ Khu 5.