Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

Bình Định - Bảo tàng Quang Trung

Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc có công dẹp loạn trong nước và đánh đuổi quân xâm l­ược từ ngoài vào. Năm 1788, ông thống lĩnh đại quân từ Phú Xuân (Huế) hành quân thần tốc 35 ngày đêm ra Bắc đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm l­ược, giải phóng Thăng Long (nay là Hà Nội). Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế hiệu là Quang Trung.

Nhà bảo tàng Quang Trung và t­ượng đài ngư­ời anh hùng đ­ược dựng trên khu đất nơi sinh ra Nguyễn Huệ ở làng Kiên Mỹ, xã Bình Thạnh, huyện Tây Sơn, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 45km. Đến bảo tàng Quang Trung, du khách đ­ược xem nhạc võ Tây Sơn. Một môn võ truyền thống của Bình Định. Đặc biệt cô gái biểu diễn trống trận là cháu 9 đời của Quang Trung - Nguyễn Huệ.