Sách » Việt Nam » Di tích lịch sử văn hóa

An Giang - Bia đá và Tượng phật bốn tay chùa Linh Sơn

Hai bia đá và tượng phật bốn tay chùa Linh Sơn thuộc xã Vọng Khê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cách Long Xuyên 42 Km. Đi từ Long Xuyên đến núi Sập vào Vọng Thê 12 km. Từ chợ Vọng Thê đi theo triền núi Ba Thê về hướng Đông 2 km là đến chùa Linh Sơn.

Về nguồn gốc ra đời của di tích lịch sử trên được các cụ bô lão địa phương và các vị sư trụ trì chùa Linh Sơn kể lại như sau:

1- Về hai bia đá chữ cổ này dựng lên từ bao giờ không ai được biết. Bia thuộc loại đá bùn, chiều cao tính từ nền chùa là 1,8m, rộng 01m, dầy 0,2m. Chữ trên bia đá, chưa ai đọc được. Theo các nhà khảo cổ, đây không phải chữ Khơ Me, cũng không phải chữ Phạn cổ, có thể là chữ của dân tộc Phù Nam cổ có niên đại trên dưới 2000 năm, thuộc nền văn hóa Óc Eo.

2- Về tượng phật bốn tay: Năm 1912, thực dân Pháp cho xe ủi đất làm đồn Ba Thê. (gần chợ Ba Thê ngày nay) thì phát hiện được tượng phật bốn tay này ở độ sâu 02m. Nhân dân quanh vùng đem về đặt lên hai bia đá chữ cổ vừa nêu trên và lạ thay rất vừa vặn. Từ đó nhân dân đóng góp tiền của cất lên ngôi chùa Linh Sơn để thờ cúng cho đến ngày hôm nay.

Theo các nhà khảo cổ học dự đoán tại hai bia đá và khu vực chùa Linh Sơn có khả năng là trung tâm nền văn hóa Óc Eo. Do đó, năm 1980, tỉnh An Giang đã khoanh vùng bảo vệ khu di tích này.

Về tượng phật trên đầu có chạm 9 thần rắn, nằm che phủ, các thần rắn này cùng một khối đá chung với tượng phật. Hiện nay hai bia đá và tượng phật bốn tay được bảo vệ tốt, do nhà sư do Thích Thiện Trí trông nom, gìn giữ. Hàng năm, nhân dân đến cúng lễ rất đông.