Sách » Thể loại khác » Danh ngôn

Danh ngôn về con người, xã hội (tiếp theo)

Mỗi câu danh ngôn đều mang trong nó tính triết lý sâu sắc về cuộc sống. Hãy đọc, suy ngẫm, chiêm nghiệm và thưởng thức chúng - kho tàng trí tuệ của nhân loại.

 

Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ.

PEARL BUCK

 

Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ. Nhưng họ chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được.

MARGUERITE MORENO

 

Có những người " Nhìn " thì rõ, mà " Trông " lại không biết.

HENRY DE BEGNIER

 

Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta không phải là thấy máy móc suy nghĩ như con người mà thấy con người suy nghĩ như một cái máy!.

 

Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu.

CLIFFORD BARNEY

 

Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người nhu nhược mềm yếu.

AUGUSTE AMIEL LAPETRE

 

Trong phòng khách thì thiên hạ đều tỏ ra là người lịch sự. Nhưng trong phòng ăn thì chân tướng con người thế nào đều hiện ra.

AUGUSTE AMIEL LAPETRE

 

Hy vọng là một liều thuốc không trị khỏi bệnh, nhưng nó khiến ta chịu đựng đau khổ được lâu.

Fénélon

 

Quyền lợi làm cho con người tối tăm, ngu muội.

Sử Ký

 

Tâm chẳng được điều nghĩa thì chẳng được vui. Thân không được lợi thì chẳng được an lòng.

Phồn Lộ

 

Của chứa nhiều mà không biết dùng thì thành ra kho oán.

Tiết Uyển

 

Thiên hạ vì lợi mà xô đẩy nhau đi. Thiên hạ vì tham mà đua nhau chém giết.

Phồn Lộ.

 

Lấy lợi chung của nước làm lợi riêng của mình thì gọi là kẻ làm hại nước.

Hoàng Lê Châu

 

Ai có đức thì thịnh vượng, ai cậy sức thì suy vong.

Triệu Lượng.

 

Tha thứ là hình thù tế nhị nhất của sự trả thù.

TONLET

 

Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm.

JEAN RONSTARD.

 

Sự ngu dối là một vết nhơ dễ thấy hơn hết.

PAUL MORAND

 

Vĩ nhân thường sống theo những câu danh ngôn. Người tầm thường thì chỉ thích chép những câu danh ngôn đó.

MAX JACOB

 

Người ta ít hay tán thưởng những cái mà người ta không có.

MAX JACOB

 

Giáo dục con người là gì? Phải chăng là rèn luyện tập con người biết đối phó với hoàn cảnh.

J.G. HISBEN

 

Con người sinh ra để chiến đấu nên người chứ không phải để an nghỉ.

EMERSON

 

Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.

DIDEROT

 

Càng khiêm nhượng thì người đời càng quý.

Càng khoe khoang thì thiên càng oán nhiều.

Kinh Viên Tiểu Ngữ

 

Người quân tử không lo thân già chỉ sợ chí trễ.

Trung Luận

 

Một điều luôn luôn nên làm là "Tha Thứ".

Một điều nên có luôn luôn là "Ngay Thẳng".

Thân Giám

 

Chớ bảo điều thiện này nhỏ mà không làm, chớ bảo chuyện ác kia nhỏ mà làm.

Thục Tiên Chúa

 

Chớ khinh việc nhỏ mà nhầm. ác nhỏ làm thành tội to lỗ nhỏ làm đắm thuyền.

Thục Tiên Chúa

 

Biết hay mà không tin gọi là dở. Biết dở mà không chừa gọi là ngu.

Hứa Hành.

 

Kẻ trách mình, có thể làm nên điều hay cho người khác.

Kẻ trách người thật là làm thêm cái dở cho mình.

Hứa Hành

 

Kẻ chịu ơn thường sợ người. Kẻ làm ơn thường kiêu người.

Gia Ngữ

 

Không phân biệt được lời hay lẽ thiệt thì không sao biết được ai là tà mà ai là chính được.

Luận Ngữ

 

Trước khi muốn chê người phải tự xét thân mình trước.

DIDEROT

 

Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán hờn.

Văn Tử

 

Danh dự là sự tự trọng mình và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời. Danh dự là thi vị của đời sống.

ALFRED DE VIGNY

 

Tự xấu hổ với mình hơn là xấu hổ với người khác.

PYTHAGORE

 

Thường rất khó nói sự thật cho người khác, khó hơn nữa là mình tự nói sự thật với chính mình.

Phương ngôn

 

Thiên hạ thật không có cảnh ngộ nào là dễ xử, nhân gian thật không có thì giờ là bỏ đi.

Tăng Quốc Phiên

 

Kẻ biết người là người "Khôn". Kẻ biết mình là người "Sáng".

Lão Tử

 

Cảnh giàu sang giống như nhà trọ. Chỉ có người cẩn thận mới ở được lâu.

Cáp Khoan Nhiêu

 

Có chí thì nên.

Cổ ngữ

 

Hùm chết để da người ta chết để tiếng.

Vương Ngạn Trượng.

 

Tư tưởng thì bay như gió, còn ngôn ngữ thì chậm như rùa:

... Đó là thảm kịch của nhà văn.

JULIEN GREEN.

 

Chúng ta không thể nào sống chung nhau; tôi thì có những tật xấu vô cùng; còn anh thì cũng có những nết tốt vô cùng.

ANDRé BIRABEAU

 

Đừng sợ máy móc bên ngoài.

Hãy sợ máy móc của chính lòng mình.

GEORGE DUHAMEL.

 

Đọc sách để mà suy nghĩ, đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ.

GIBBON