Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Tháp Babel (Tập 2)

11. Đầu óc quay cuồng làm cho ông thấy cảnh vật trước mắt đều đảo lộn. Trong người lại sinh ra nmóng nảy khó chịu. Ông vô cùng lo sợ, nhưng không thể nào cưỡng lại được sức mạnh của hơi men. Ông mê mệt đến thiếp đi không còn biết gì nữa. 

12. Ông nằm xuống đất ngủ say sưa. Sức nóng của chất rượu nho làm ông quá nóng bức, bực bội đến nỗi ông đã tốc hết cả quần áo nằm ngủ mà không hay. Trong lúc đó các con ông đều bận việc ngoài đồng, nhưng... 

13. Bất ngờ, người con thứ hai của ông là Cam trở về nhà. Anh ta thấy cửa vắng hoe thì ngạc nhiên vô cùng, anh lên tiếng gọi: "Cha ơi! Cha! Song không có tiếng cha già đáp lại. Cam rất thắc mắc đi lần vào trong thấy trái nho đổ tháo lung tung bên cạnh cái bếp còn ghi ngút lửa. 

14. Cam bước thêm vài bước nữa, chợt thấy ông Noe đang nằm giang tay dưới đất, quần áo không còn một manh, mồm nói lảm nhảm thì anh ta tức cười và nói thầm: "Ông già uống nước nho bị say rồi! Ha! Ha!" Anh đứng nhắm nhía nhìn ông Noe một hồi ôm bụng cười ngất!. 

15. Đáng lý trong tình cảnh này, người con hiếu thảo biết cung kính cha mẹ thì chẳng nên dể ngươi, phải lấy quần áo che cho cha già mới phải. Nhưng vì tánh tình con người đã trở nên hư đốn thái quá, mặc dầu hình phạt lụt đại hồng Thủy vẫn còn trước mắt, thiên hạ vẫn chưa chừa thói xấu... 

16. Cho nên khiến Cam hành động một cách vô ý thức. Nó cho đó là một trò vui nên cười đùa ra chiều khoái chí lắm. Tuy vậy, Cam cũng lấy làm chưa đủ liền chạy ra đồng kêu hai anh em là Sem và Giaphết. 

17. Trong lúc Sem và Giaphết đang lo việc đồng áng, bất ngờ thấy Cam chạy ra vừa kêu vừa cười: "Sem, Giaphết vào đây xem cái này hay lắm!" Thấy bộ tịch cuống quít của Cam, hai người cũng tức cười liền chạy theo Cam vào nhà, nhưng đến khi hai người vào tới nhà và được Cam chỉ cho xem cảnh ông Noe đang say rượu thì thất kinh. 

18. Sem và Giaphết chẳng dám cười nhạo cha già như Cam. Hai người thấy vậy liền nháy mắt nhau rồi yên lặng vào phòng Cha để tìm lấy quần áo của ông. Cam thấy hành động của hai anh em khác ý mình thì ra chiều mắc cở bẽn lẽn đứng nhìn. 

19. Sem và Giaphết khôn ngoan choàng quần áo của ông Noe vào phía sau lưng rồi di thụt lùi lại đến chỗ cha già đang nằm lõa lồ mà che đậy rồi lẳng lặng lui ra. Đến khi hết say, ông Noe tỉnh lại nghe hai anh em Sem và Giaphết thuật lại việc mình đã say vô ý bỏ cả quần áo ra và hành động vô phép của Cam thì giận lắm. 

20. Ông liền quở Cam cùng cả dòng dõi con cháu nó rằng: "mày dễ ngươi cha già vô ý thì đời mày và cả dòng dõi sẽ phải làm tôi hai anh em mày cho đén hết đời!" Kế đó ông cũng chúc lành cho Sem, Giaphết và con cháu hai người, vì đã tỏ ra biết thảo kính cha mẹ, biết che đậy cho cha mẹ mỗi khi lầm lỗi.