Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Tháp Babel (Tập 1)

1. Sau trận lụt tất cả loài người đều chìm sâu dưới lòng nước, chỉ trừ gia đình ông Noe, nhờ Chúa thương xót nên đã thoát được tai nạn. Hằng triệu người giờ chỉ còn có 8 người được sống sót là: Hai vợ chồng ông noe, cùng 3 người con trai là Sem, Cam và Gia phế với ba nàng dâu. 

2. Bên cạnh hòn núi thuộc nước Araménia, cả gia đình bắt đầu lập nghiệp. Một căn nhà rộng rãi được dựng lên. Công việc được thực hiện rất là mau chóng vì ai cũng đều cam thấy một đời sống mới tràn đầy, nhất là vừa thoát qua một nạn lụt khủng khiếp. 

3. Các vật dụng và lương thực ở dưới tàu đều được dời lên nhà. Khia trở xuống dưới tàu ông Noe thấy khung cảnhrộng rãi, những nơi các thú vật, nhưng nơi gia đình ông, nhất là chỗ ông thường cầu nguyện đã gợi nên một di tích hãi hùng. Bấc giấy ông khẻ thở dài vì cảm thấy gánh nặng của ông rất nặng nề. 

4. Theo lời Chúa phán, ông và con cháu của ông sẽ sanh sản rất nhiều để tạo loài người. Tất cả thiên hạ sau này đều là con cháu của ông, ông lo lắng không biết người đời sau có còn nhớ lại cơn thịnh nị của Thiên Chúa vừa qua, biết người ta có giữ nghĩa cùng Chúa cho tròn hay chăng? 

5. Suy nghĩ đến việc con cháu ông sau này lại tái phạm tội lỗi làm mất lòng Chúa và cơn giận dữ của Thiên Chúa lại nổi dậy, ông Noe sợ hãi chắp tay lại xin phó dâng tất cả cho Đức Chúa Trời: "Xin Chúc gìn giữ chúng nó!" 

6. Ngày sau khi thu xếp công việc ăn ở cho gia đình, ông Noe liền bắt đầu cùng với các con khai khẩn đất đai để trồng trọt. Những lưỡi cày bằng cây nhọn được xỉa xuống đất và kéo đi tạo thành nhưng luống vày thô sơ. Ông Noe và 3 đứa con trai thay phiên nhau kéo cày. 

7. Hình bóng ông Noe kéo lưỡi cày bằng cây nhọn nặng nề chẳng khác nào cảnh tượng hãi hùng của Chúa Kitô sau này vác thánh giá đi lên núi Calavariô. Ông Noe tuổi đã cao mà vẫn làm việc nêu gương cho mọi người: Sống là tranh đấu! 

8. Chẳng bao lâu, nhiều thửa vườn được gây dựng, nhiều thứ cây ăn trái mọc lên rất tốt tươi. Các giống cây đều được ông Noe trồng, trong số đó, ông trồng nhiều nhất là dây nho. Ông rất thích trái cây này. Một khu vườn nho được lập riêng biệt rất đẹp mắt. 

9. Vì dây nhi sinh sản quá nhiều trái, cả gia đình ông dùng không hết nên ông Noe nghĩ cách ép lấy nước rồi nấu chín chứa vào các bình để được giữ lại lâu ngày. Một lối làm như là ngày nay người ta cất rượu. 

10. Một hôm ông Noe dùng thử nước trái nho đã ép và vừa cất xong. Vì không biết sức nước của trái nho có thể làm cho người uống phải say nên ông Noe đã dùng quá nhiều. Sau khi uống được vài chung, ông Noe cảm thấy trong người trở nên khác thương.