Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Thành Sôđôma (Tập 2)

12. Chiều hôm đó, ông Lót đang ngồi ở trước cửa thành Sôđôma thấy hai người khách lạ đi đến. Mặc dù ông đã sống chung với những kẻ tội lỗi, nhưng nhờ đã học tập tánh nhân đức của ông Abraham khi trước nên ông liền mời hai khách về nhà nghỉ ngơi.

13. Hai khách lạ liền từ chối: "Cám ơn ông có lòng tốt, chúng tôi có thể trọ ở hàng quán cũng được". Ông Lót cứ theo nài ép mãi, bất đắc dĩ hai khách lạ mới chiều ý theo ông về nhà, ông Lót mừng rỡ cung kính làm việc đãi khách.

14. Trong khi ông Lót thu tiếp hai người khách lạ, một số dân trong thành hay được bàn tán với nhau đến bắt hai người khách lạ để thỏa mãn thú tính như chúng đã quen hành động. 

15. Đêm đó, hai người khách lạ sắp sửa nghỉ ngơi, những người ác nghiệt dã man của thành Sôđôma kéo đến. Chúng đến gõ cửa nhà ông Lót và đòi đem hai người khách lạ ra cho chúng. 

16. Ông Lót thấy vậy rất kinh hãi, ông ra trước cửa can gián và khuyên: "xin các người chớ làm sự trái hiếp đáp khách đến nhà tôi, nếu các ông làm hại người ta chẳng khác nào các ông đã làm hại đến tôi". 

17. Bọn người dã man đó chẳng những không nghe lời can của ông Lót mà còn mắng lại ông nữa. Chúng làm dữ toan phá cửa xông vào nhà, ông Lót hoảng sợ chạy vào trong và hai khách lạ liền khóa cửa lại. 

18. Hai người khách lạ chính là hai Thiên Thần đến phạt thành Sôđôma, thấy dân trong thành tỏ ra ngu dại quá sức liền phạt những người đó phải bị đui hết. Tuy bị phạt như vậy mà những người đó vẫn còn lòng cầm thú mò theo vách để tìm cửa vào nhà ông Lót. 

19. Sau khi phạt những kẻ khốn nạn, hai người khách lạ mới nói cho ông Lót biết hai người là Thiên Thần được Đức Chúa Trời sai xuống phạt cả thành Sôđôma một cái thành bẩn thỉu không có đến một người nào biết thờ phượng Chúa. 

20. Tuy nhiên đối với ông Lót vì là cháu ông Abraham đã lầm lỡ sống trong cảnh tội lỗi nhưng không xấu xa như những kẻ khác nên thánh Thiên Thần khiến vợ chồng ông và con cái phải lánh xa khỏi thành. 

21. Ông Lót liền tức tốc đến cho hai người rể biết để lo thu xếp đồ đạc trốn ra khỏi thành, nhưng hai người rể không tin có sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Hai người đã không nghe lời ông Lót nói và còn cho đó là những lời vô căn cứ.