Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Thành Sôđôma (Tập 1)

01. Sau khi ông Abraham thắng trận và cứu ông Lót xong ông trở về nhà với niềm tin Đức Chúa Trời là đấng tối cao nhiều quyền phép vì người đã giúp ông thắng trận một cách vẻ vang. Ngay khi đó Đức Chúa Trời lại hiện diện đến cùng ông. 

02. Người dạy ông chịu phép cắt bì để làm dấu riêng chứng minh là con dân của Đức Chúa Trời đã chọn. Người cũng nhắc lại lời hứa và cho ông Abraham biết là Sara sẽ sinh được một con trai và đứa trẻ đó sẽ trở nên đầu một dòng đông vô số như cát dưới biển, như sao trên trời. 

03. Ông Abraham nghe vậy, cúi đầu nói: "Tôi đã một trăm tuổi, vợ tôi cũng đã chín mươi tuổi lẽ gì sinh con được?" Nhưng Đức Chúa Trời phán rằng: "Sự ấy không hề sai! Đồng thời Người cũng cho biết, nhờ con của ông Abraham sau này nhiều đấng làm vua nhiều dân lớn sẽ được sinh ra. 

04. Sau đó mấy hôm, vào một buổi trưa nóng bức, ông Abraham đang ngồi trước cửa hóng mát, bỗng có ba thiên thần, hiện đến. Nghĩ là khách đi đường, ông Abraham theo phép lịch sự ngày xưa, vội vàng rước vào nhà nghỉ ngơi và dọn tiệc đãi khách. 

05. Khi ăn uống xong ba Thánh Thiên Thần thấy vắng bà Sara, vì bà Sara là người nữ nết na nghiêm nhặt không ra mặt với khách, nên hỏi ông Abraham: "Bạn ông ở đâu?" Ông trả lời: "Bà ấy ở trong nhà." 

06. Ba Thánh Thiên Thần truyền rằng: "mùa này bà Sara sẽ sinh một con trai, thật đáng vui mừng, hai ông bà đặt tên cho trẻ là Êgiác, nghĩa là mừng rỡ." 

07. Đồng thời ba Thánh Thiên Thần cũng nói cho ông Abraham biết, ba người vâng lệnh Chúa đến trừng phạt thành Sôđôma vì dân trong thành đã phạm nhiều tội như tiếng kêu thấu đến tòa Chúa. 

08. Khi đó, ông Abraham mới biết ba người khách lạ là Thiên Thần lấy hình người đến phạt thành Sôđôma. Ông Abraham liền quỳ xuống van xin cùng Chúa và ba Thánh Thiên Thần tha tội cho dân thành Sôđôma. 

09. Ba Thánh Thiên Thần thấy ông Abraham nài nỉ van xin tha tội cho dân thành Sôđôma nên dạy rằng: "Nếu ông tìm trong thành Sôđôma được mười người nhân đức thì Đức Chúa Trời sẽ tha cả thành." Ông Abraham nghe vậy thì lấy làm mừng rỡ, xin hẹn với ba Thánh Thiên Thần đến chiều hôm đó để ông đi tìm. 

10. Ông Abraham đến thành Sôđôma đi khắp các nơi để tìm lấy mười người đức hạnh như lời ông đã hứa với ba Thánh Thiên Thần. Nhưng trọn buổi chiều đó ông tìm mãi mà chẳng được, đâu đâu ông cũng gặp phải những phường tội lỗi xấu xa không xứng đáng là con của Đức Chúa Trời. 

11. Lúc đó, ông Abraham mới biết sự trừng phạt của Thiên Chúa tuy nghiêm khắc nhưng rất chí công. Ông thất vọng trở về nhà trình cùng ba Tjánh Thiên Tjần: "tôi tìm suốt nửa ngày mà không gặp lấy một người nhân đức." Ba Thánh Thiên Thần liền từ giã ông Abraham trước sự não nề của ông.