Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Ông Giacóp Lập nghiệp (Tập 3)

23. Người đưa tin thấy vậy hoảng sợ, chạy về báo cho Giacóp: "Ông Êsau cùng 400 binh đã chuẩn bị sắp sửa đến đây". Ông Giacóp nghe vậy, rụng rời kinh khiếp, ông cầu cùng Chúa Đấng đã phán bảo ông: "Hãy trở về xứ sở. về với họ hàng ngươi, và Ta sẽ đối xử nhân hậu với ngươi", xin Người phù hộ.

24. Rồi lập mưu mua lòng Êsau, ông ra lệnh cho đầy tớ kẻ chọn 200 dê cái, 20 dê đực, jer chọn 200 chiên cái, 20 chiên đực, 30 lạc đà mới đẻ cả mẹ lẫn con, bò đực, bò cái, lừa mẹ lừa con, ông chia từng đàn vật riêng rẽ cho các đầy tớ và bảo họ: "Các anh hãy đi trước tôi và để một khoảng cách giữa mỗi đàn vật..."

25. "...hễ ông Êsau gặp hỏi vật này đem đi đâu thì phải thưa là: của tôi tớ ngài là ông Giacóp. Đây là tặng phẩm gửi biếu ngài Eessau, còn chính ông thì đang đi đàng sau chúng tôi". Rồi ông phân đoàn người còn lại làm ba nhóm: hai nàng hầu và con cái đi trước, kế đó là Leea và con cái nàng, còn Giacóp và Raken đi sau chót.

26. Tối đêm hôm đó, Giacóp nằm ngủ, có một người vật lộn với ông cho đến lúc rạng đông. Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Giacóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó. Người đó nói: "buông ta ra, vì đã rạng đông rồi."

27. nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra nếu ngài không chúc phúc cho tôi." Người đó hỏi: "Tên người là gì?" Ông đáp: "Tên tôi là Giacóp." Người đó nói: "Người ta sẽ không gọi tên người là Giacóp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng."

28. Ông Giacóp hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta." Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy. Từ đó về sau ông Giacóp ddi khập khiễng và cho đến nay dân Do Thái vẫn kiêng ăn gân đùi để kỷ niệm chuyện này.

29. Sớm hôm đó, Êsau kéo binh đến thấy đoàn nọ toán kia, ai cũng bảo đó là lễ vật của Giacóp tiến dâng cho mình liền nguôi cơn giận. Đến khi Êsau đến gần toán người đi sau cùng, Giacóp thấy anh liền chạy đến...

30.... và quỳ xuống lạy Êsau bảy lần để tỏ lòng kính mến. Êsau thấy em khiêm nhượng hạ mình xuống như vậy liền chạy đến đón em, ôm chầm lấy, bá cổ mà hôn, rồi cả hai cùng khóc. Cơn giận từ lâu, giờ phút này như tiêu tan đâu mất, nhường chỗ cho tình thương tha thứ.

31. Mối tình thiêng liêng huynh đệ được nối kết lại. Hai anh em kể cho nhau nghe câu chuyện 20 năm xa cách, hai người đều mừng mừng tủi tủi. Êsau thấy vợ con của em được đông đảo lại càng hoan hỷ hơn và chẳng nhận của lễ. nhưng Giacóp nài nỉ mãi Êsau mới nhận đẻ chứng tỏ mình đã tha thứ và đón nhận em.

32. Lúc đó, Êsau đã hết giận muốn về một lượt với Giacóp, nhưng Giacóp thưa rằng: "em còn có các trẻ nhỏ, còn non yếu đi chẳng kịp, xin anh về trước, nay mai đến nhà chúng ta sẽ gặp lại nhau." Hai anh em chia tay nhau, Giacóp đem đoàn người về an lành.