Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Ông Eâgiác cùng 2 đứa con sanh đôi (Tập 2)

11. Êgiau thề xong liền cầm lấy bánh và cháo ăn uống vui vẻ ngon lành mà không nghỉ gì đến việc mất quyền trương nam. 

12. Giống như có nhiều người đổi nước Thiên đàng lấy một chút vui tạm ở đời, đã chạy theo vật chất xa hoa mà quên phần rỗi linh hồn đến ngày phán xét thì ăn năn hối tiếc, cũng như Êgiau, sau đó nghĩ lại thì sợi hãi và kêu khóc, song đã muộ rồi! 

13. Năm đó, Êgiác đã già lắm rồi, tóc bạc da mồi lại thêm chứng mù lòa, thấy mình đã gần đất xa trời nên gọi Êgiau đến mà bảo ra đồng săn bắn tìm thịt về làm một bữa ăn, nhân đó Êgiác sẽ chúc phúc cho. 

14. Êgiau nghe lời cha vác cung tên lững thững ra đồng. Bà Rêbecca nghe câu chuyện giữa Êgiác và Êgiau, bà biết đúng lý ra thì Êgiau không còn được chúc lành, vì chàng đã bán trưởng nam cho Giacóp rồi. Hơn nữa, Bà có lòng yêu Giacóp được phúc lành. 

15. Bà Rêbecca gọi Giacóp thuật lại việc Êgiác muốn chúc lành cho Êgiau và bảo Giacóp hãy vào chuồng bắt hai con dê đực cho bà nấu nướng đúng theo ý thích của ông Êgiác. Giacóp vâng lời chạy thẳng đến chuồng dê đem về giao cho bà Rêbecca. 

16. Sau khi nấu nướng xong, bà Rêbecca lấy áo của Êgiau mặc cho Giacóp để giả ra Êgiau vì Êgiác mù lòa chỉ có thể nhận diện qua cách sờ mó mà thôi. Sửa soạn cho Giacóp xong, bà bảo chàng bưng thức ăn lên cho cha. 

17. Giacóp bưng thức ăn dâng cho cha và thưa: "Thưa cha!, Êgiác đáp: "Hử! Con là ai đó?" Giacóp thưa: "Con là Êgiau, con của cha đây, con vâng lời cha làm mọi sự như cha truyền, mời cha chổi dậy xơi, rồi cha chúc phúc cho con". 

18. Egiác hỏi: "Sao con làm mau quá vậy?" Giacóp thưa: "Lạy cha, ơn Chúa định liệu con làm chút là xong". Ông Êgiác bảo con đến gần để người rờ xem có phải là Êgiau chăng vì tay Êgiau khác hơn Giacóp là có nhiều lông. 

19. Sau khi sờ tay và cổ của Giacóp. Êgiác lẩm bẩm: Lạ thật, tiếng thì tiếng Giacóp tay lại tay của Êgiau. Tuy nhiên, Êgiác vẫn không biết có sự trá hình, ông ăn uống xong và gọi Giacóp đến gần cho ông hôn mặt. Khi ông nghe mùi áo ướp hương tỏa thơm bát ngát. 

20. Thì ông chúc phúc cho Giacóp rằng: "Xin Chúa ban cho con sương ngọt trên trời, mầu mỡ dưới đất, lúa mì ruợu nho dư dật, muôn họ sẽ qui phục con, con sẽ làm chủ cai quản anh em con! Ai làm lành cùng con thì kẻ đó được sự lành, ai làm dữ thì sẽ phải mọi sự khốn khó.