Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Ông Eâgiác cùng 2 đứa con sanh đôi (Tập 1)

01. Đến 175 tuổi, ông Abraham mới qua đời, ông xứng đáng là tổ phụ kẻ có lòng tin cậy Đức Chúa Trời, cả đời ông đã ở hết lòng cùng Chúa, sẵn lòng chịu mọi sự khó vì Thánh ý Chúa. 

02. Sau khi ông Abraham sinh thì, ông Êgiác lại được nhiều ơn lành Chúa ban cho. Bà Rêbecáca được mang thai sau nhiều năm kết hôn với Êgiác mà vẫn phải son sẻ. Nhờ lời cầu xin của hai ông bà, nên Chúa cho bà Rêbecca có song thai. 

03. Hai cái bào thai trong bụng xô xát nhau khiến bà Rêbecca sợ hãi. Bà khẩn cầu cùng Chúa thì được người khuyên nhủ cho biết: Ngươi đừng sợ, có hai tướng trị hai nước trong lòng ngươi... 

04. ... Có hai nước bởi lòng người mà ra, chúng sẽ chia rẽ nhau dân này thắng được dân kia, con trưởng sẽ tùng phục con thứ. Quả vậy, sau khi sinh nở, bà Rêbecca đã sinh được hai con trai. 

05.  Đứa con trước da đỏ lông rậm như da thú vật nên được đặt tên là Êgiau, nghĩa là nhiều lông; con sau lại cầm chân anh kéo lại như tranh ra trước cho nên được tên là Giacóp nghĩa là cầm chân hay là lân mưu. 

06. Hai trẻ này là ví dụ kẻ lành, kẻ dữ hằng giao chiến cùng nhau từ thuở mới sinh cho đến ngày chết. Kẻ dữ được mọi phước phần xác, như con đầu lòng, song về sau sẽ phải hạ xuống tùng phục kẻ lành.

07. Khi hai trẻ lớn lên, Êgiau là người có tính bạo ngược, hung dữ, sức lực mạnh mẽ hay đi săn bắn và làm nghề nông. Thỉnh thoảng săn được vật gì, ông hay nấu nướng và dọn cho ăn, Êgiác thấy Êgiau biết săn sóc cha già thì thương mến lắm. 

08. Giacóp tánh tình hiền lành, thùy mị đơn sơ hay ở nhà bên cạnh mẹ nên Bà Rêbecca yêu dấu Giacóp rất nhiều. Hai trẻ mặc dù tánh tình khác nhau, đều được hai ông bà, mỗi người thương một cách. 

09. Có một lần, Giacóp nấu một nồi cháo đậu rất ngon, trong lúc hơi còn lên nghi ngút thì Êgiau đi săn về đói lắm nên xin em một bát cháo đậu cho đỡ đói. Giacóp tinh ranh buộc một điều kiện... 

10. ...Nếu Êgiau muốn ăn cháo thì phải nhường chức trưởng nam cho Giacóp. Êgiau không ngần ngại nhường cho em chức trưởng nam. Giacóp còn buộc Êgiau phải thề bán chức trưởng nam thì mới được ăn cháo.