Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Lụt Đại Hồng Thủy (Tập 3)

21. Đến 4 tháng sau nữa, ông Noe mới mở cửa nhỏ và thả một con chim quạ bay ra để thăm dò. Ông Noe dự tính nếu chim quạ bay ra mà chưa tìm được chỗ đậu thì hẳn là nó phải trở về tàu. 

22. Con quạ vừa được thả ra khỏi tàu thì nó bay lượn trên không ra vẻ vô cùng thích chí vì bấy lâu đã chịu đựng tù túng và khổ cực. Nó càng thích hơn nữa khi thấy xác người chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước vì đó là thức ăn ngon nhất của nó. Con quạ mê man không còn nghĩ đến việc trở về nữa. 

23. Thánh kinh cho rằng con quạ này là hình bóng kẻ có tội ra khỏi Hội Thánh và mê sự hèn xác thịt chẳng trở lại đàng rỗi linh hồn. Ông Noe chờ mãi chẳng thấy tăm dạng con quạ, nên bảy ngày sau ông lại thả ra một con chim bồ câu bay đi nữa để dò dẫm, song nó tìm chẳng gặp nơi nào đậu được nên liền trở về tàu. 

24. Ông Noe biết nước chưa có rút xuống nên đóng cửa tàu lại và cầu nguyện, van xin Chúa bớt cơn thịn nộ. Đến bảy ngày sau, ông Noe lại thả ra khỏi tàu một con chim bồ câu nữa. Con chim này bay đi đến chiều thì nó trở về tàu tha về một nhành cây ôliva mới đâm lá non. 

25. Ông Noe biết Đức Chúa Trời đã tha phạt thế gian vì cành cây ôliva non được mọc ra là chứng tỏ nước lụt đã cạn. Ông Noe mới trổ mui tàu ra nhìn thì thấy đất khô ráo, nhưng ông không dám tự ý ra khỏi tàu mà còn đợi lệnh Chúa. 

26. Tính ra từ ngày khởi sự lụt cho đến khi ấy là đúng một năm trọn. Đức Chúa Trời mới hiện ra và dạy gia đình ông Noe và các chim muông ra khỏi tàu. Thật là một quang cảnh vô cùng vui vẻ, các giống thú vật lũ lượt ra khỏi tàu một cách thoải mái. Tiếng kêu, tiếng hót náo nhiệt. 

27. Ông Noe ra khỏi tàu thì trước hết ông lo việc tế lễ Đức Chúa Trời. Ông lập một cái bàn thờ và chọn các giống thú vật sạch sẽ như chiên, bò để giết tế lễ cho Chúa. Đức Chúa Trời rất đẹp lòng nên hiện ra cùng với ông Noe... 

28. Và ban phép lành cho ông Noe cùng các con ông và dạy: "Từ này, con cái Noe được sinh sản miêu duệ nối dòng, tạo nên loài người ta trên mặt đất này". Do dó tất cả loài người hiện nay đều là con cháu thuộc dòng giống Noe. 

29. Đức Chúa Trời cũng dạy các chim muông cầm thú phải kính sợ loài người. Riêng ông Noe cùng con cháu muốn ăn giống vật nào tùy thích. Trước đó người ta chỉ biết ăn trái cây mà thôi, đến khi lụt tất cả cây trái đều chết hết nên Chúa dạy dùng thịt các giống súc vật. 

30. Cuối cùng Chúa chỉ cái mống, cũng gọi là cái cầu vòng, mà hứa cùng ông Noe rằng: "Từ này về sau chẳng còn đại lụt hồng thủy để phạt chết cả nhân loại vì tội lỗi nữa. Hễ khi nào mưa xuống, bay thấy mống mọc trên trời thì chớ có sợ lụt khắp cả trái đất như phen này." 

31. Lời giao ước đó đã linh nghiệm cho nên từ đó đến giờ người ta chẳng còn thấy trận lụt nào khủng khiếp như vậy nữa. Sở dĩ Đức Chúa Trời hứa như vậy là vì chỉ muốn phạt thiên hạ một lần tỏ tường để cho thiên hạ suy gẫm mà xa lánh tội lỗi. 

32. Thánh Ambrosiô suy rằng: "Cái mống nhờ ánh sáng mặt trời mà chói sáng nhiều màu, ngoài ý nghĩa lời giao ước xưa của Chúa, đó là hình bóng Hội Thánh được ơn Thánh Chúa là mặt trời thiêng liêng chiếu rọi luôn. Vậy mỗi khi thấy cái mống mọc trên trời, ta phải thờ lạy đội ơn Chúa đã rủ lòng thương và muốn làm lành với nhân loại.

[Hết]