Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Lụt Đại Hồng Thủy (Tập 2)

11. Ngày Chúa định lấy nước lụt rửa trái đất cho sạch tội lỗi đã đến. Đức Chúa Trời dạy ông Noe đem các giống muông chim cầm thú, giống sạch bảy đôi, giống chẳng sạch hai đôi, và thê tử xuống tàu. Gia đình ông có tất cả là 8 người, hai vợ chồng ông, 3 đứa con trai là Sem, Cam Giaphét và ba nàng dâu. 

12. Ông Noe vâng lời Đức Chúa Trời thi hành mệnh lệnh xong cửa tàu vừa đóng lại thì mưa to đổ xuống. Một trận mưa kinh khủng làm tất cả loài người phải mất vía. Sóng to gió lớn dồn dập, nước càng ngày dâng cao cuốn trôi tất cả nhà cửa, súc vật. 

13. Trước trận mưa ồ ạt lạ lùng, bấy giờ người ta mới nhớ lại công cuộc đóng tàu của ông Noe và những lời cảnh cáo của Thiên Chúa. Nhiều người kinh hãi hét lên, van xin cầu cứu cùng Chúa, nhưng tất cả đều muộn màng vì lời Chúa đã phán thì chẳng bao giờ sai... 

14. Những kẻ trước kia nhạo cười ông Noe bây giờ trở lại trách mình vì không biết dự phòng trước như ông Noe ăn năn lánh tội để thoát cơn giận dữ của Đức Chúa Trời. Mưa càng lúc càng to chẳng khác nào muôn vạn Thiên Thần cầm chum mà đổ xuống thế gian rửa cho dạch mọi dơ bẩn. 

15. Suốt 40 đêm ngày, mưa không dứt, tất cả cánh chim đều rơi rụng, xác người và vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước trông vô cùng ghê rợn. Thế mà nước cứ dâng cao, mưa cứ đổ xuống, đổ mãi cho đến ngập tràn tất cả đồi núi. không một chỗ nào nào có thể làm nơi nương tựa được. 

16. Mặt đất lúc bấy giờ trở thành là một biển nước, những đỉnh núi cao cũng phải chìm sâu dưới lòng nước, trên 15 thước. Không còn một sinh vật nào sống sót, chỉ trừ có chiếc tàu của ông Noe được vô sự, cứu người và vật trong đó mà thôi. 

17. Chiếc tàu của ông Noe càng bị sống gió càng vững chắc, nước càng dâng cao thì tàu càng nổi lên hơn nữa. Theo sách Thánh cho rằng tàu này chẳng khác nào hình bóng của Hội Thánh. Kẻ ở trong như các giáo hữu hiện nay có kẻ lành, kẻ dữ, khác dân, khác xứ với nhau, lúc sóng gió vẫn phải chịu nhiều nỗi lo sợ đau khổ. 

18. Tuy vậy, nếu ai không chịu đựng nổi phải thoát ra khỏi tàu cũng như rời khỏi Hội Thánh thì phải chết. Ngoài ra các Thánh sau còn gẫm rằng gỗ đóng tàu và nước lụt là chỉ hai sự mầu nhiệm. Nước là phép rửa tội như nước lụt đã rửa sạch thế gian; gỗ thì chỉ cây Thánh giá Chúa đã dùng chuộc tội cho thiên hạ. 

19. Khi nước lụt đã ngập tràn trái đất được 150 ngày, Đức Chúa Trời nghĩ đến ông Noe và các giống ở trong tàu nên khiến gió lớn thổi mạnh làm cho nước rút xuống. Khỏi bảy tháng sau thì tàu ông Noe mới hạ xuống và đổ trên một ngọn núi thuộc nước Armênia. 

20. Trong lúc đó, ở trong tàu ông Noe nghe sóng lặng gió êm, con tàu không còn lắc lư như trước nữa thì mừng rỡ vô cùng. Các giống vật đã sống bực bội và lo sợ suốt 150 ngày bấy giờ cũng tỏ ra hoan hỉ. Tuy vậy, ông Noe vẫn còn cẩn thận không dám mở cửa tàu ra xem vội.